Beställ katalog och prover

Namn*:

Företaget*:

Adress*:

Postnr.*:

Stan*:

Land*:

E-post*:

Telefonen:

Meddelande:

Komplett översikt av Knauf Danolines produkter
Språk: EN, DK, NO, SE, FI, FR
(Vänligen ange ditt språk i meddelanderutan till höger)

A4 prov, består av 2 perforeringsprov, Micro och Tangent.
Provet är inslaget i folie och förpackat i en kartong med en informationsetikett om perforeringarna Micro och Tangent samt produkterna som finns tillgängliga med de två perforeringarna.

A4 prov, består av 2 perforeringsprov, Globe och Quadril.
Provet är inslaget i folie och förpackat i en kartong med en informationsetikett om perforeringarna Globe och Quadril samt produkterna som finns tillgängliga med de två perforeringarna.

A4 prov, består av ytprov av 6,5 mm vit Danotile-folie.
Provet är förpackat i en kartong med en informationsetikett om Danotile

A4 prov, består av en perforering och ett ytprov av Contrapanel.
Provet är förpackat i en kartong med en informationsetikett om Contrapanel.

Knauf Danoline broschyr om bostadsakustik och perforeringsprov, Globe/Quadril och Tangent/Micro

A4 prov, bestående av en perforerad skiva Unity 3. Provet är inplastat och packad I kartong med information om Unity 3.

A4 prov,bestående av en perforerad skiva Unity 6.Provet är inplastat och packad i kartong med information om Unity 6.

A4 prov, bestående av en perforerad skiva Unity 8|15|20. Provet är inplastat och packad i kartong med information om Unity 8|15|20.