Dekorativ akustik

Dekorativ akustik

Varför är akustik viktigt?

Rumsakustik skapar ljudmiljön där människor lever, arbetar, lär, lär ut, växer och umgås. Det är därför viktigt att rummets interiör gör det bekvämt att lyssna och tala, en komfort som kan upprätthålla både interaktion och koncentrerat arbete för människorna i rummet.

 

Rumsakustikens uppgift är därför att eliminera störande ljud och att behålla det ljud som är viktigt för kommunikation och förståelse.

 

Adit absorberar, precis som andra gipsbaserade akustiska material, både onödigt (störande) buller och höga ljudnivåer samt sprider de ljudvågor som är viktiga bärare av språkliga signaler.

 

Tack vare sin absorptionskoefficient på α 0,90 skapar Adit omedelbar och märkbar ljudförbättring i ett rum. Se mer på produktsidan för Adit eller i Knauf Danolines absorptionsprogram.